Wat doet de TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toetst vooraf of de inzet van een aantal bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de diensten) rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend. De TIB is opgericht in het kader van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018.

Bijzondere bevoegdheden WIV

Proces van toestemming vragen voor inzet bijzondere bevoegdheden