Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IVD)

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die vooraf toetst of de inzet van specifieke bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten) rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend.