Reglement van orde

Een deel van de werkzaamheden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) staat beschreven in het reglement van orde.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) regelt niet alles met betrekking tot het functioneren van de TIB. De TIB heeft met betrekking tot haar werkzaamheden een reglement van orde opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven op welke dagen de TIB zal vergaderen en op welke wijze zij besluiten neemt.