Samenstelling van de TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bestaat uit drie leden. Eén van de leden is voorzitter. Ten minste twee van de drie leden moeten een achtergrond als rechter hebben. Het derde lid hoeft geen rechterlijke achtergrond te hebben, maar kan worden benoemd op grond van technische deskundigheid. Daarnaast beschikt de TIB ook over drie plaatsvervangende leden, twee juridisch deskundige plaatsvervangende leden en één technisch deskundig plaatsvervangend lid. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

De commissie bestaat per 1 april 2023 uit:

  • mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld, voorzitter
  • mr. E.H.M. (Eric) Druijf, lid
  • ir. O.A. (Otto) Vermeulen, lid
  • mr. J. Piena, plaatsvervangend lid
  • mr. S.M. van der Schenk, plaatsvervangend lid
  • prof. dr. E.R. Verheul, plaatsvervangend lid

Secretariaat:

  • Het secretariaat van de TIB bestaat uit secretaris-directeur mr. L.W.  (Lennart) Schroijen en juridische en/of technische adviseurs. 

Naast hun werk voor de TIB vervullen sommige leden nog andere functies.

Beeld: Arenda Oomen Fotografie