Samenstelling van de TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bestaat uit 3 leden. Eén van de leden is voorzitter. Ten minste 2 van de 3 leden moeten een achtergrond als rechter hebben. Het 3e lid hoeft geen rechtelijke achtergrond te hebben, maar kan worden benoemd op grond van technische deskundigheid. De commissie wordt ondersteund door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

De commissie bestaat per 1 december 2020 uit:

  • mr. M. (Mariëtte) Moussault, voorzitter
  • mr. A.R.O. (Lex) Mooy, lid
  • A.W.R. (Bert) Hubert, lid

Staf:

  • mr. L.W.  (Lennart) Schroijen
  • mr. ir. drs. A.P.M. (Paul) Pols

Naast hun werk voor de TIB vervullen sommige leden nog andere functies.