Nevenfuncties leden en plaatsvervangende leden TIB

mr. A.M. Zwaneveld:

  • Voorzitter Vereniging van Eigenaren
  • Lid integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

mr. E.H.M. Druijf:

  • Senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
  • Redactielid tijdschrift 'Crimmigratie & Recht' bij Boom uitgevers
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij Sdu
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij AVDR
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij OSR

O.A. Vermeulen:

  • Geen

J. Piena:

  • Raadsheer Gerechtshof Amsterdam

S.M. van der Schenk:

  • Senior rechter Rechtbank Den Haag