Nevenfuncties leden en plaatsvervangende leden TIB

mr. A.M. Zwaneveld:

 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren
 • Lid integriteitscommissie voor het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Vicevoorzitter klachtencommissie patiënten Erasmus MC
 • Lid Adviesraad Veilige en Integere Sport NOC NSF

mr. E.H.M. Druijf:

 • Senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
 • Redactielid tijdschrift 'Crimmigratie & Recht' bij Boom uitgevers
 • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij Sdu
 • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij AVDR
 • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij OSR

ir. O.A. Vermeulen:

 • Geen

mr. J. Piena:

 • Raadsheer Gerechtshof Amsterdam

mr. S.M. van der Schenk:

 • Senior rechter Rechtbank Den Haag