Nevenfuncties leden en plaatsvervangende leden TIB

mr. M. Moussault:

  • Geen

mr. E.H.M. Druijf:

  • Senior rechter Rechtbank Midden-Nederland
  • Redatielid tijdschrift 'Crimmigratie & Recht' bij Boom uitgevers
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij Sdu
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij AVDR
  • Docent straf(proces)recht & vreemdelingenrecht bij OSR

J. Piena:

  • Raadsheer Gerechtshof Amsterdam

S.M. van der Schenk:

  • Senior rechter Rechtbank Den Haag

O.A. Vermeulen:

  • Geen