Reactie TIB op nota van wijziging bij Tijdelijke wet

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) publiceert hierbij de reactie op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Deze reactie is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De TIB plaatst in deze reactie enkele opmerkingen bij de twee in de nota voorgestelde wettelijke voorzieningen. Er worden tevens enkele opmerkingen gemaakt over de voorziening in het wetsvoorstel over de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling met de CTIVD.