Reactie TIB op nota van wijziging bij Tijdelijke wet

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) publiceert hierbij de reactie op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Deze reactie is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.