Vertrek technisch lid TIB

Met ingang van heden heeft Bert Hubert, technisch lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) besloten zijn ontslag aan te bieden. Deze functie heeft hij met veel plezier bijna twee jaar uitgevoerd.

Met zijn diepgaande technische kennis is Bert in de afgelopen twee jaar van grote waarde geweest voor de besluitvorming van de TIB. Bert is in staat om de technisch meest ingewikkelde operaties eenvoudig uit te leggen en ervoor te zorgen dat er een gedegen besluit genomen kan worden. De TIB is Bert dan ook zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en respecteren zijn besluit om te stoppen. De TIB wenst Bert alle succes in de toekomst en hoopt dat hij ook op een andere plek technisch het verschil kan gaan maken.

Voor nadere toelichting met betrekking tot zijn keuze verwijzen wij naar de ontslagbrief van Bert Hubert aan de minister-president.