Vertrek technisch lid TIB

Brief van technisch lid TIB, Bert Hubert, aan de minister-president met betrekking tot verzoek tot ontslagverlening. 

Digitale toegankelijkheid

In het kader van de digitale toegankelijkheid is hieronder de uitgeschreven versie van de 'Brief aan minister-president mbt Verzoek tot ontslagverlening' opgenomen.   

Brief aan minister-president mbt Verzoek tot ontslagverlening

Nootdorp, 9 september 2022

Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. de minister-president
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Betreft: Verzoek tot ontslagverlening

Geachte heer Rutte,

Ongeveer twee jaar geleden ben ik aan de slag gegaan als technisch lid bij de TIB. Met veel plezier heb ik mijn technische kennis gebruikt bij het toetsen van de verzoeken van de AIVD en de MIVD.

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rond de aanstaande tijdelijke wet die de AIVD en de MIVD fors ruimere bevoegdheden moet geven in onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma. Met deze wet verschuift bovendien een deel van het toezicht van de TIB naar de CTIVD.

In de afgelopen periode heb ik veel over deze wet nagedacht. Als lid van de Toetsingscommissie snap ik heel goed dat het aan de (mede-)wetgever is om te bepalen of de diensten ruimere bevoegdheden moeten krijgen. Maar als persoon heb ik moeite met de uitbreiding.

Daarnaast heb ik mij meermaals de vraag gesteld of ik mijn technische kennis nogwel voldoende kan blijven inzetten als deze wet van kracht wordt. Juist voor mij als technisch lid verwacht ik dat er veel zal veranderen, doordat technische aspecten bij de rechtmatigheidstoets zullen verschuiven naar de CTIVD.

Na het verschijnen van het advies van de Raad van State is mij duidelijk geworden dat de verruiming van de bevoegdheden en de verschuiving van het toezicht niet meer ongedaan zullen worden gemaakt. Dit maakt dat ik heb besloten mijn functie neer te leggen. Ik verzoek u dan ook mij met ingang van heden ontslag te verlenen.

Ik dank mijn collega’s bij de TIB hartelijk voor de prettige en professionele samenwerking, en ik wens ze alle succes bij het voortzetten van hun belangrijke werk.

Met hartelijke groet,

A.W.R. Hubert