Vertrek voorzitter TIB per 1 januari 2023

Sinds de oprichting begin 2018 van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is Mariëtte Moussault als voorzitter, hét gezicht van de commissie. Deze voorzittersfunctie voert zij al vier jaar lang met veel passie uit. Onlangs heeft ze besloten haar ontslag aan te bieden per 1 januari 2023.

Deze datum voelt als een natuurlijk moment voor een wisseling van voorzitter. De werving en selectie van een nieuwe voorzitter voor de TIB neemt enige tijd in beslag en om het stokje op correcte wijze door te kunnen geven, brengt ze nu deze beslissing naar buiten.

Voor nadere toelichting met betrekking tot haar keuze verwijzen wij naar de ontslagbrief van Mariëtte Moussault aan de minister-president.