Vertrek voorzitter TIB per 1 januari 2023

Brief van voorzitter TIB, Mariëtte Moussault, aan de minister-president met betrekking tot ontslagverlening per 1 januari 2023.

Digitale toegankelijkheid

In het kader van de digitale toegankelijkheid is hieronder de uitgeschreven versie van de 'Brief aan minister-president mbt Ontslagverlening per 1 januari 2023' opgenomen.   

Brief aan minister-president mbt Ontslagverlening per 1 januari 2023

Ministerie van Algemene Zaken
t.a.v. de minister-president
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Den Haag, 13 mei 2022

Betreft: Ontslagverlening per 1 januari 2023

Geachte heer Rutte,

Ruim vier jaar geleden ben ik aangetreden als voorzitter van de TIB.

Met niet meer dan een maand voorbereidingstijd, heeft de TIB vanaf 1 mei 2018 wekelijks steeds groter wordende aantallen beslissingen getoetst. Tegelijkertijd, moest de organisatie opgebouwd worden.

Toen de organisatie net enige vorm begon te krijgen, werd vanaf september 2020 de Wiv 2017 en daarmee ook de TIB geëvalueerd. Vanaf november 2021 is de TIB betrokken geweest bij een wetsvoorstel om de Wiv 2017 tijdelijk aan te passen. Tegelijkertijd brak begin van 2022 een nieuwe fase aan door de komst van plaatsvervangend leden die opgeleid en ingewerkt moeten worden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er op enig moment in 2022 een tijdelijke wet in werking treden. Dat vereist een wijziging in de werkwijze en uitbreiding van de organisatie van de TIB. Daarmee is reeds een begin gemaakt. Ik ga ervan uit, dat de TIB in het najaar van 2022 volledig voorbereid zal zijn op de inwerkingtreding van de tijdelijke wet. Dat betekent niet dat voor de TIB een rustiger periode aan zal breken. Een meer ingrijpende wijziging van de Wiv 2017 is al gepland.

De periode tussen het afronden van de voorbereiding op de tijdelijke wet en de aanvang van een traject ter voorbereiding van een ingrijpende wijziging van de Wiv 2017 is een natuurlijk moment voor een wisseling van voorzitter. Dit moment wil ik gebruiken om u te verzoeken mij ontslag te verlenen en wel met ingang van 1 januari 2023.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Moussault