Reactie TIB op kamerbrief ministers

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) hebben in november 2018 de Tweede Kamer onder andere geïnformeerd over de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets van de TIB door middel van rechtseenheidbrieven. De TIB en CTIVD hebben daarop op 19 maart 2019 een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie ontvangen. Een afschrift van deze brief is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kamerbrief van de ministers over de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets

De brief van de ministers bevat een aantal positieve elementen die door de TIB worden verwelkomd en onderschreven. De brief bevat daarnaast opmerkingen die niet overeen Iijken te komen met de inhoud van de rechtseenheidsbrieven en de wijze waarop de verzoeken tot toestemming door de diensten worden ingediend en door de TIB worden getoetst. Enkele opmerkingen zouden een beperking van de rechtmatigheidstoets zoals deze door de TIB wordt uitgevoerd kunnen impliceren. De TIB zal op korte termijn een inhoudelijke reactie sturen naar de ministers en op basis daarvan in overleg met hen treden.