Reactie TIB op kamerbrief ministers reikwijdte rechtmatigheidstoets

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) hebben in november 2018 de Tweede Kamer onder andere geïnformeerd over de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets van de TIB door middel van rechtseenheidbrieven. De TIB en CTIVD hebben daarop op 19 maart 2019 een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie ontvangen. Een afschrift van deze brief is aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit document bevat een reactie van de TIB op de kamerbrief van de ministers aan de Tweede Kamer.