Jaarverslag TIB 2020

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bericht in het jaarverslag 2020 over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.