Verkort Jaarverslag TIB 2019-2020

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bericht in het verkorte jaarverslag 2019-2020 beknopt over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020.