Jaarverslag TIB 2018-2019

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bericht in het jaarverslag 2018-2019 over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 1 mei 2018 tot 1 april 2019.