Brief Onverwijlde spoed ex. artikel 37 Wiv 2017

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin vragen zij aandacht voor een zorgelijke ontwikkeling die zij waarnemen met betrekking tot de inzet van de spoedprocedure ex. artikel 37 Wiv 2017 door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).