Reactie TIB op concept wetsvoorstel Tijdelijke wet

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) reageert middels een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie op het concept wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Het wetsvoorstel voorziet in een gedeeltelijke verschuiving van de bindende TIB-toets vooraf naar een bindend CTIVD toezicht tijdens de uitoefening van bevoegdheden. Dit vereist een andere, veel intensievere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen TIB en CTIVD. Met name artikel 12 lid 2 van het wetsvoorstel staat daaraan in de weg en verhindert effectief toezicht. Het wetsvoorstel is onvoldoende duidelijk met betrekking tot het vermelden van technische risico’s in verzoeken.
Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van een aantal bestaande bijzondere bevoegdheden. Gedurende een toestemmingsperiode kan een bevoegdheid zonder voorafgaande toets uitgebreid worden door zogenaamd "bijschrijven”. De kabelbevoegdheid wordt uitgebreid met het intercepteren van internetverkeer van streamingsdiensten en binnenlands internetverkeer.