Voortgangsbrief TIB oktober 2018

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) brengt in deze voortgangsbrief verslag uit over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode vanaf de start van de TIB tot 1 oktober 2018. De voortgangsbrief behandelt de volgende onderwerpen: de opstartfase, de eerste resultaten en bevindingen en de voorlopige conclusies en vooruitblik.