Rechtsbescherming advocaten en journalisten in het buitenland

Wil de AIVD of de MIVD (de diensten) een bevoegdheid inzetten ten aanzien van een journalist? En kan de uitoefening leiden tot verwerving van gegevens over de bron van de journalist? Of ten aanzien van een advocaat? Dan is niet de Toetsingscommissie inzet bevoegdheden (TIB) bevoegd, maar dan toetst de rechtbank Den Haag de toestemming van de minister.

Geen onderscheid Nederlandse en buitenlandse journalisten en advocaten

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) maakt geen onderscheid tussen journalisten en advocaten in Nederland of in het buitenland. De TIB,  de CTIVD en de Rechtbank Den Haag vinden dat advocaten en journalisten in Nederland en in het buitenland op dezelfde manier beschermd moeten worden. Hierover hebben de TIB en de CTIVD op 31 mei 2018 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Krijgt de TIB een verzoek van de AIVD of MIVD om een bevoegdheid in te zetten ten aanzien van een buitenlandse journalist of advocaat? Dan neemt de TIB dit verzoek niet in behandeling en stuurt zij het terug.