Nieuwe voorzitter TIB per 1 april 2023

Per 1 april 2023 is mr. A.M. Zwaneveld benoemd als nieuwe voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Zij volgt daarmee Mariëtte Moussault op die op 13 mei 2022 haar ontslag had aangeboden.

Vanwege het feit dat de werving van een nieuwe voorzitter langer duurde dan gedacht, waren wij blij dat Mariëtte Moussault bereid was gevonden om, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, aan te blijven als voorzitter van de TIB tot 1 april 2023.

We bedanken Mariëtte voor haar ongelofelijke energie en toewijding waarmee ze de TIB heeft opgebouwd en gepositioneerd als onafhankelijke, kundige toetsende instantie.

Tevens heten we mr. A.M. Zwaneveld van harte welkom!