Nieuw juridisch lid TIB

Per 1 mei 2022 is de vacante functie voor lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die ontstaan is door het vertrek van A.R.O. (Lex) Mooy, vervuld.

Vanaf deze datum is er een nieuw lid met een rechterlijke achtergrond benoemd, mr. E.H.M. Druijf. Daarmee is de commissie weer op volle sterkte.

Het nieuwe lid is benoemd voor een termijn van zes jaar, waarna nog eenmaal een herbenoeming kan plaatsvinden voor een periode van zes jaar.

Wij zijn zeer blij met de komst van mr. E.H.M. Druijf!