Beschikking TIB over plaatsvervangende leden

Met ingang van woensdag 9 februari 2022 beschikt de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over plaatsvervangende leden. 

In de oorspronkelijke wettekst van de Wiv 2017 was geen vervangingsregeling opgenomen voor de drie leden van de TIB. Door een wijziging van de Wiv 2017 is het echter wel mogelijk geworden om plaatsvervangende leden te benoemen.

Na de benoemingsprocedure, die in de zomer van 2021 is gestart, zijn er drie plaatsvervangende leden voor de TIB benoemd. Twee juridisch deskundige plaatsvervangende leden en één technisch deskundig plaatsvervangend lid. Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar, waarna nog eenmaal een herbenoeming kan plaatsvinden voor een periode van zes jaar.

We zijn verheugd om deze drie plaatsvervangende leden toe te mogen voegen aan de TIB, zodat we de continuïteit van het toetsingsproces kunnen blijven garanderen. Welkom J. Piena, S.M. van der Schenk en O. A. Vermeulen!