Reactie TIB Evaluatie Wiv 2017

De TIB heeft vandaag het rapport van de Evaluatiecommissie WIV 2017 ontvangen. De TIB is blij met de constateringen van de commissie dat de TIB “van grote meerwaarde is voor het toezicht stelsel” en de bindende toets vooraf “een belangrijke waarborg is die aan het systeem is toegevoegd”.

Tegelijkertijd doet de Evaluatiecommissie voorstellen om de inhoudelijke toets van de TIB in de toekomst in te perken en de inzet van een aantal bevoegdheden helemaal niet meer door de TIB te laten toetsen.

Invoering van deze voorstellen zou betekenen dat bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet langer vooraf en in volle omvang door een onafhankelijke commissie bindend getoetst worden voordat deze worden ingezet.

Met de CTIVD is de TIB het eens dat dit een mogelijke achteruitgang zou betekenen in de balans tussen bescherming van de nationale veiligheid en de privacy van burgers en daarmee voor de waarborgen voor de rechtstaat Nederland.

Gegeven de omvang van het rapport en de betekenis en strekking van de aanbevelingen zal de TIB het rapport eerst verder bestuderen en op een later moment inhoudelijk reageren.