Vacature: Jurist Bestuursrecht

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden zou moeten geven. Met deze nieuwe wet wordt ook beroep geïntroduceerd tegen de beslissingen van de TIB. Wij zoeken een jurist, die o.a. een sleutelrol vervult in het (door)ontwikkelen en vastleggen van juridische toetsingskaders en het voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure.

Jurist Bestuursrecht

Ben je ondernemend, denk je vernieuwend en handel je proactief? Ben je adviesvaardig en een stevige gesprekspartner, die bestuursrechtelijke onderwerpen op een heldere manier kan uitleggen en overbrengen aan anderen? Zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt beleidsregels en juridische kaders om een andere manier van toetsen mogelijk te maken. Tevens ben je belast met de doorontwikkeling ervan, mede als gevolg van uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
 • Je monitort intern of rechtsmatigheidsoordelen die op gespannen voet staan met deze kaders en onrechtmatigheidsoordelen op de juiste manier worden gemotiveerd en vastgelegd.
 • In geval van beroep bij de Raad van State dien je een verweerschrift in en stel je een pleitnota op t.b.v. de zitting, waar je de TIB als procesjurist vertegenwoordigt.
 • Je werkt samen met de CTIVD aan het harmoniseren van processen, die in lijn zijn met procedures zoals die in de AWB zijn vastgesteld en voor alle betrokken partijen transparant zijn.
 • Je initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie.

Bij de TIB stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de TIB kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de TIB. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als jurist functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Over jouw toekomstige organisatie

De TIB bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter. De toetsingscommissie wordt ondersteund door een secretariaat. De instelling van de TIB staat in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV2017). Met de instelling van de TIB is voorzien in een onafhankelijke waarborg bij de uitoefening van de meest ingrijpende bijzondere bevoegdheden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op de persoonlijke levenssfeer.

De gegevensverwerking  door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt meer en meer technisch en complex. Daarbij neemt ook de omvang en de diversiteit van de gegevensbestanden toe en zijn de diensten steeds meer aangewezen op geautomatiseerde processen, waarbij slimme algoritmes zorgdragen voor de verwerking van gegevens. Deze complexiteit speelt ook een belangrijke rol bij de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals hacken en de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.

Om invulling te kunnen geven aan deze haar bij wet opgedragen verantwoordelijkheid, moet de TIB naast juridische kennis ook op secretariaatsniveau beschikken over de juiste technische kennis en expertise. 

Functie-eisen

 • Je bent afgestudeerd jurist op het gebied van bestuursrecht;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waarbij het waardevol is als een deel van deze ervaring is opgedaan bij een advocatenkantoor, toezichthouder, ministerie of een uitvoeringsorganisatie;
 • Je hebt ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en de Raad van State;
 • Je hebt gevoel voor belangen en politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent analytisch ingesteld en van nature nieuwsgierig;
 • Tenslotte ben je adviesvaardig, overtuigend en in staat snel te schakelen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau                                     schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris                                     Min €3.919 – Max. €6.547 (bruto)
 • Dienst­verband                                   Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur                                     Voor de duur van één jaar
 • Minimaal aantal uren per week      32
 • Maximaal aantal uren per week     36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De functie van Jurist Bestuursrecht is een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de selectieprocedure.

Vanwege de Staatsgeheime informatie waarmee wordt gewerkt vinden de werkzaamheden primair plaats in het kantoor van de TIB, Binnenhof 19 te Den Haag. Thuiswerken is daarom niet mogelijk.

De TIB gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Je sollicitatie wordt direct in behandeling genomen. Indien wij voor het bereiken van de reactietermijn voldoende passende sollicitaties hebben ontvangen, sluiten wij de vacature.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennart Schroijen, Secretaris TIB

info@tib-ivd.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, Personeelsadviseur

p.zwart@minaz.nl      06-11221294