Vacature: Adviseur TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie belast met het vooraf toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend. De TIB bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter, en beschikt over een secretariaat.

Binnen de TIB is een vacature ontstaan voor:

 • Een adviseur Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Adviseur TIB

Ben je een ervaren, juridisch adviseur met affiniteit met privacy en ethische vraagstukken? Weet je bij de afkorting APT’s meteen waar het over gaat en ben je communicatief vaardig, evenwichtig en in staat om onder druk nauwkeurig te werken? Verdien je door jouw gestructureerde en toch flexibele werkaanpak, analyserend vermogen en overtuigingskracht de rol van steunpilaar voor de commissie? Zoek je een unieke functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort en de professionele standaarden hoog zijn? Dan zijn we op zoek naar jou!

Bij de TIB stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de TIB kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de TIB. Je doet dit binnen een hecht team van adviseurs die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als adviseur bereid je de beoordeling van de verzoeken om inzet van bevoegdheden voor, je monitort de voortgang van processen en stelt de conceptbeslissingen op. Ook handel je de verschillende stappen in het besluitvormingsproces af.

Naast deze algemene taken draag je als adviseur zorg voor ontwikkeling, vastlegging en uniforme toepassing van de interne beoordelingskaders van de TIB. Je hebt daarbij oog voor de gevolgen voor zowel de privacy van burgers, als de operatie van de diensten. Daarbij ben je in staat voorstellen tot verbetering en bijstelling van deze kaders te doen. Gegeven de technische aspecten die in de beoordeling een rol kunnen spelen is ben je in staat de techniek te vertalen naar het juridische kader van de Wiv 2017.

Als adviseur functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Over jouw toekomstige organisatie

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend.

Met de instelling van de TIB is voorzien in een onafhankelijke waarborg bij de uitoefening van de meest ingrijpende bijzondere bevoegdheden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op de persoonlijke levenssfeer.

De TIB bestaat uit drie leden en wordt ondersteund door een secretariaat. De instelling van de TIB staat in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017). Om invulling te kunnen geven aan deze haar bij wet opgedragen verantwoordelijkheid, beschikt het secretariaat van de TIB over zowel juridische als technische kennis en expertise.

Het secretariaat van de TIB bestaat op dit moment uit vier personen. De verzoeken tot inzet van bijzondere bevoegdheden nemen toe in aantal en complexiteit. Daarom is besloten tot werving van een extra adviseur TIB.

Meer informatie over de organisatie (https://www.tib-ivd.nl/).

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde juridische academische opleiding.  
 • Je hebt aantoonbare advieservaring op het terrein van juridische vraagstukken en bent in staat de juridische randvoorwaarden te bewaken.
 • Je hebt affiniteit met privacy en ethische vraagstukken bijvoorbeeld rond (de verwerving van) grote databestanden of data-analyse.
 • Je hebt kennis van en/ of ervaring met een of meerdere van de volgende onderwerpen:
  • Technische kennis en kunde bijvoorbeeld over hacken of andere vormen van interceptie;
  • APT’s in de context van cyber;
  • De werkzaamheden van de AIVD en MIVD, het inlichtingenproces en relevante wet- en regelgeving.
 • Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Je kunt je mondeling goed uitdrukken en bent in staat om anderen voor je idee of standpunt te winnen. 
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en bent in staat onder tijdsdruk conceptbeslissingen op te stellen.
 • Je bent in staat om zelfstandig een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak te bepalen en de uitvoering hiervan te organiseren.
 • Je past je doel en/ of je aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toegeven.
 • Je volgt en controleert de voortgang van eigen activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau                                      schaal 12
 • Maand­salaris                                      Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband                                   Tijdelijke aanstelling/ Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur                                     Voor de duur van één jaar
 • Minimaal aantal uren per week         32
 • Maximaal aantal uren per week        36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De functie van Adviseur TIB is een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de selectieprocedure.

Vanwege de Staatsgeheime informatie waarmee wordt gewerkt vinden de werkzaamheden primair plaats in het kantoor van de TIB, Binnenhof 19 te Den Haag. Thuiswerken is daarom in beginsel niet mogelijk, ook niet onder de huidige Covid-19 richtlijnen.

De TIB gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennart Schroijen, Secretaris TIB

info@tib-ivd.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, Personeelsadviseur

p.zwart@minaz.nl      070-356 4067