Vacature: Adviseur TIB

Binnen de TIB is een vacature ontstaan voor:

  • een Adviseur Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.

Adviseur TIB

Ben je een ervaren adviseur met affiniteit voor de afweging tussen de bescherming van en inbreuk op grondrechten? Heeft het werk van inlichtingendiensten je belangstelling en ben je communicatief vaardig, evenwichtig en in staat om onder druk nauwkeurig te werken? Verdien je door jouw werkaanpak, analyserend vermogen en overtuigingskracht de rol van steunpilaar voor onze commissie? Zoek je een unieke functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort en de professionele standaarden hoog zijn? Dan zijn we op zoek naar jou!

Bij de TIB stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de TIB kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de TIB. Je doet dit binnen een hecht team van adviseurs die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als adviseur bereid je de beoordeling van de verzoeken om inzet van bevoegdheden voor, je monitort de voortgang van processen en stelt de conceptbeslissingen op. Ook handel je de verschillende stappen in het besluitvormingsproces af. De TIB is een kleine organisatie waar jij in past als een teamspeler die flexibel is en geen moeite heeft om eigen initiatief te nemen.

Naast deze algemene taken draag je als adviseur zorg voor ontwikkeling, vastlegging en uniforme toepassing van de interne beoordelingskaders van de TIB. Je hebt daarbij oog voor de gevolgen voor zowel de privacy van burgers, als de operatie van de diensten. Daarbij ben je in staat voorstellen tot verbetering en bijstelling van deze kaders te doen. Gegeven de technische aspecten die in de beoordeling een rol kunnen spelen ben je in staat de techniek te vertalen naar het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017.

Als adviseur functioneer je onder aansturing van de (plv.) secretaris-directeur, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Over jouw toekomstige organisatie

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend.

Met de instelling van de TIB is voorzien in een onafhankelijke waarborg bij de uitoefening van de meest ingrijpende bijzondere bevoegdheden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op de persoonlijke levenssfeer.

De TIB bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden en wordt ondersteund door een secretariaat. De instelling van de TIB staat in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017). Om invulling te kunnen geven aan deze haar bij wet opgedragen verantwoordelijkheid, beschikt het secretariaat van de TIB over zowel juridische als technische kennis en expertise.

Het secretariaat van de TIB bestaat uit 10 personen. We zijn een klein en dynamisch team, waar verantwoordelijkheid, enthousiasme, humor, teamspirit én inhoud ons drijft om iedere dag opnieuw de beste te maken. Meer informatie over de organisatie (https://www.tib-ivd.nl/).

We hechten daarbij waarde aan een diverse, inclusieve en veilige organisatie. Werken in een divers team maakt dat we overeenkomsten én verschillen zien, waarderen en benutten. Daarmee zijn we effectiever, innovatiever en wordt het werk en ons team leuker! Eenieder wordt daarom uitgenodigd om te solliciteren. Met welk perspectief en levenservaring verrijk jij onze organisatie?

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde academische opleiding.  
  • Je hebt aantoonbare advieservaring op het terrein van juridische vraagstukken.
  • Je kunt je mondeling goed uitdrukken en bent in staat om anderen voor je idee of standpunt te winnen. 
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en bent in staat onder tijdsdruk conceptbeslissingen op te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11/12
Maandsalaris Min €3.662– Max. €6.320 (bruto) 
Dienstverband Tijdelijke aanstelling/ Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur Voor de duur van één jaar
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week  36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De TIB hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De functie van Adviseur TIB is een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de selectieprocedure.

Vanwege de Staatsgeheime informatie waarmee wordt gewerkt vinden de werkzaamheden primair plaats in het kantoor van de TIB, Binnenhof 19 te Den Haag. Thuiswerken is daarom niet mogelijk.

De TIB gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennart Schroijen, Secretaris-directeur TIB
info@tib-ivd.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, Personeelsadviseur
p.zwart@minaz.nl     
070-356 4067

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Werken voor Nederland - Vacature Adviseur TIB